online site builder

COVID-19 

Mobirise

EXTRA MAATREGELEN COVID-19
 We vragen u om naast onze 'standaard' maatregelen ook de volgende extra maatregelen te volgen;

- Katten nemen wij in eigen mand mee naar het kattenhotel. Het mandje blijft bij ons in bewaring, zodat wij bij het ophalen gemakkelijk uw kat in zijn/haar eigen mandje kunnen doen. Dit scheelt voor ons én voor de kat.
- Graag betalen bij binnenkomst per PIN of per IDEAL in uw online account

Mobirise

Coronavirus

Het pension is net zoals gebruikelijk open op de volgende tijden voor het brengen en halen;
Maandag t/m Vrijdag 08:00-09:00 16:30-18:00 uur
Zaterdag 10:00-11:00 uur

Uw reservering annuleren? Hier zitten annuleringskosten aan verbonden. Annuleringen kunt u schriftelijk aan ons melden.

Klik op het logo en u gaat naar onze pensionvoorwaarden

INFORMATIE VANUIT DIBEVO VAKBRANCHE

In de Kamerbrief die verstuurd is in april 2020 staat dat er nu geen aanwijzingen zijn dat dieren een rol spelen in de verspreiding van het coronavirus. Met de kennis van nu wordt het risico voor mensen op besmetting met CoV-2 via dieren (en dan met name via katten) verwaarloosbaar geacht. Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig, zoals een meldplicht voor CoV-2 bij dieren, omdat de epidemie op dit moment gedreven wordt door overdracht van mens op mens. (CoV-2 is het virus dat COVID-19 veroorzaakt)

Katten worden apart genoemd omdat bij deze dieren is aangetoond dat ze het virus kunnen krijgen en op soortgenoten kunnen overdragen. Bij honden is het risico dus nog kleiner. 

Gezien de conclusies van de Deskundigengroep dierziekten en het Deskundigenberaad zoönosen is er geen reden het bestaande advies over COVID-19 en de omgang met dieren te wijzigen. Dit advies blijft: patiënten met (klachten passend bij) COVID-19 vermijden uit voorzorg contact met hun dieren en zieke dieren van patiënten met (klachten passend bij) COVID-19 blijven zo veel mogelijk binnen.

Update 19 mei 2020

Vandaag kwam het bericht dat het aannemelijk is dat ten minste een van de medewerkers van een besmette nertsenhouderij besmet is geraakt via de nertsen. Bij onderzoek was al gebleken dat door de hoge dichtheid van dieren bij deze bedrijven er erg veel virus in stofdeeltjes en aerosolen in de lucht aanwezig was. Dat is een heel andere situatie dan in de houderij van huisdieren. Er zijn geen aanwijzingen dat dieren een belangrijke rol spelen in de verspreiding van COVID-19.

Het ministerie van LNV zegt hierover: “Als een huisdier besmet is, moet het binnen blijven en moet fysiek contact worden vermeden tot het dier beter is. Dat is niet omdat we een groot risico voor de eigenaren zien. Besmetting van mens op mens is vele malen groter.” 

(Bron: www.dibevo.nl) 

Mobirise
Goblin Farm

Adres
Boerendijk 4
4451RK Heinkenszand

Telefoonnummer
0113-561504

Mail
info@goblinfarm.nl

Openingstijden 

Maandag t/m vrijdag:
08:00-09:00 uur &
16:30 uur-18:00 uur

Zaterdag: 10:00-11:00 uur

Zondag: Gesloten


Telefonisch zijn wij op werkdagen tussen 09:00-16:30 uur te bereiken

Rek.nr. : NL71RABO0328.333.204
BTW : NL821286705B01
Kvk : 20160142 te Middelburg