amp templates

Pensionreglement


Het Pensionreglement
Dit reglement is op alle reserveringen van toepassing.

1. Reserveringen zijn pas geldig nadat akkoord is gegeven vanuit het pension.
Voor het hoogseizoen* vragen wij een aanbetaling van €50,-.

2. Dierenpension Goblin Farm verplicht zich tot een zo goed mogelijke verzorging van het in pension gegeven dier. Mede gelet op, de eigen aard van het levende have aanvaarden wij evenwel geen enkele aansprakelijkheid, noch voor directe, noch voor indirecte schade. De eigenaar, dan wel degene die een dier in pension heeft gegeven is gehouden tot vrijwaring jegens Dierenpension Goblin Farm.

3. Dierenpension Goblin Farm is gerechtigd, in geval van ziekte of een vermoeden van ziekte van het in pension afgegeven dier haar dierenarts te consulteren. De kosten van deze dierenarts alsmede alle andere kosten welke redelijkerwijze in verband staan met een ziekte of een vermoeden van ziekte van het in pension afgegeven dier komen voor rekening van de eigenaar van het dier dan wel degene die het dier in pension heeft afgegeven.

4. De eigenaar dan wel degene die het dier in pension heeft afgegeven is op de laatste dag van de pensionperiode betaling verschuldigd, ook als het dier eerder opgehaald wordt. De betaling dient contant of per pin voldaan te worden. De eigenaar van het dier dan wel degene die het dier in pension heeft gegeven is in geen geval tot schuldvergelijking gerechtigd.

5. Verlenging van het verblijf kan uitsluitend indien er nog plaats is in het dierenpension, en moet vooraf gemeld worden per mail, telefoon of mondeling. De verlenging wordt aan het gewone tarief aangerekend.

6. Dierenpension Goblin Farm is gerechtigd, indien niet de pensionkosten volledig zijn voldaan, afgifte van in het pension gegeven dier te weigeren.

7. Het dier wordt uitsluitend meegegeven met de eigenaar persoonlijk, of een persoon die door de eigenaar van tevoren aangewezen is.

8. U kunt uw hond of poes enkel brengen gedurende onze openingstijden. Wij vragen u met klem onze openingstijden te respecteren, dit om de stress, die het brengen en halen van andere pensiongasten teweeg brengt, te beperken.

9. Alle meegegeven materiaal is hier op eigen risico en moet gemerkt zijn. Bij verlies of beschadiging is het pension niet aansprakelijk.
Stoffen manden, eet- en drinkbakken worden niet aangenomen.

10. Het in pension afgegeven dier dient minimaal 6 weken te voren te zijn ingeënt. Niet juist of onvolledig ingeënte dieren wordt de toegang geweigerd.

11. Uw huisdier dient op het moment van inbewaringgeving geheel vrij van ongedierte te zijn.

12. Bij loopsheid van uw hond wordt deze niet aangenomen binnen het pension.

13. In principe wordt het dier gevoed met de bedrijfskorrel, wij voeren Almo Nature Holistic en Cavom. Indien u zelf eten meebrengt moet dit opgeborgen zitten in een goed afsluitbare plastic voorraaddoos voorzien van de naam van het dier en een maatbeker waarop de te geven hoeveelheid aangegeven staat. De manier van voeden moet aangegeven worden bij aanmelding.

14. Dierenpension Goblin Farm heeft het recht om het gastdier onder te brengen in een daarvoor bestemd dierenasiel, op kosten van de klant indien:
– de klant, zonder nader bericht, het dier niet ophaalt binnen 2 weken na de overeengekomen pensionperiode.
– indien een tussentijdse nota van Dierenpension Goblin Farm gedurende 10 dagen door de klant onbetaald blijft.

15. Bij overlijden van het dier welke direct een gevolg is van onoplettendheid van de pensionhouder en zijn personeel, zal een vergoeding betaald worden ter hoogte van de aanschaf van een nieuw dier van hetzelfde ras, geslacht en leeftijd.

16. Wilt u de reservering annuleren, dan moet dit schriftelijk bekend worden gemaakt.
Bij annulering van 30 tot 7 kalenderdagen (boekingen voor hoogseizoen*: van 60 tot 21 kalenderdagen) voor de eerste pensionovernachting, wordt er  50% van de totale pensionkosten in rekening gebracht. Bij latere annulering, binnen 7 dagen (boekingen voor hoogseizoen*: 21 kalenderdagen) voor aanvang reservering, zullen de totale kosten in rekening worden gebracht.
Indien u uw dier eerder dan de afgesproken datum komt ophalen is er geen mogelijkheid tot restitutie van de totale reserveringskosten.
Bij overlijden van uw huisdier voor aanvang van de pensionperiode zal de reservering vanzelfsprekend kosteloos worden geannuleerd, het eventuele voorschot wordt aan u terugbetaald.

*hoogseizoen; Schoolvakanties regio Zuid volgens www.schoolvakanties-nederland.nl


Updated: 28-11-2018

Mobirise
Goblin Farm

Adres
Boerendijk 4
4451RK Heinkenszand

Telefoonnummer
0113-561504

Mail
info@goblinfarm.nl

Openingstijden 

Maandag t/m vrijdag:
08:00-09:00 uur &
16:30 uur-18:00 uur

Zaterdag: 10:00-11:00 uur

Zondag: Gesloten


Telefonisch zijn wij op werkdagen tussen 09:00-16:30 uur te bereiken

Rek.nr. : NL71RABO0328.333.204
BTW : NL821286705B01
Kvk : 20160142 te Middelburg